SMART CITIES I SMART REGION

 • Innowacje dla zrównoważonego rozwoju - Dr inż. Tomasz Bergier, Fundacja Sendzimira, Warszawa pobierz>>
 • Miejsce innowacji w zamówieniach publicznych: smart city, OZE, BIM - Kamil Stolarski, Konrad Majewski, Buduj w Prawie, Kraków pobierz>>
 • Rola systemów monitoringu jakości powietrza w zarządzaniu aglomeracją miejską - Dr hab. inż. Artur Badyda, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska pobierz>>

DOTACJE I FINANSOWANIE ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Sylwia Lepieszka, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pobierz>>
 • Finanse na rozwój firmy - możliwości i sposoby pozyskania - Mariusz Staszak, Finanse Format Sp. z o.o. pobierz>>
 • "Sposoby finansowania projektór B+R i rozwoju firmy w perspektywie finansowej 2014-2020" - Rafał Solecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pobierz>>

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY RPZEMYSŁOWE

 • Bezpieczeństwo procesów technologicznych w ujęciu systemowym - Artur Kozłowski, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG pobierz>>
 • Innowacyjny system rejestracji obrazów stereoskopowych w wysokiej rozdzielczości - Jakub Wawrzyniak, Prezes Zarządu, Instytut Nauki i Techniki STIPENDIUM pobierz>>
 • Innowacyjne środki do ochrony drewa i materiałów lignocelulozowych przed działaniem mikroorganizmów - Aleksandra Kropacz, Instytut Technologii Drewa pobierz>>
 • Zagospodarowanie ciepła odpadowego, jako cennego źródła energii – możliwości i efektywność produkcji ciepła z zastosowaniem pomp ciepła na wybranych przykładach - Bogdan Dubaj, GeoTerm Polska S.A pobierz>>

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA I GOSPODARKA ODPADAMI

 • Zagospodarowanie odpadowych gazów postprocesowych z przemysłu chemicznego do celów produkcji energii elektrycznej i ciepła - Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański, Dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, Politechnika Krakowska pobierz>>
 • Metody monitorowania poprawy efektywności energetycznej w organizacji: monitorowanie, modelowanie i prognozowanie - Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. pobierz>>
 • Nieorganiczne polimery glinokrzemianowe (geopolimery) – otrzymywanie, właściwości, przykłady zastosowania - Dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK, Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej, Politechnika Krakowska pobierz>>
 • Projekty badawcze realizowane w Centrum Czystych Technologii Węglowych - Dr Krzysztof Kapusta, Kierownik Laboratorium Instalacji Doświadczalnych, Centrum Czystych Technologii Węglowych, Główny Instytut Górnictwa pobierz>>

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

 • Planowanie ścieżki rozwojowej i edukacyjnej osób ze specjalnymi potrzebami z wykorzystaniem neurotechnologii - Prof. dr hab. inż. Jolanta Zielińska, Uniwersytet Pedagogiczny pobierz>>
 • Innowacyjna usługa MULTI-CHEM. Wykrywanie substancji SVHC w wyrobach rynkowych - Mgr Ewa Sabura, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn Koźle pobierz>>
 • Projekt „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności" jako sposób na współpracę i promocję producentów żywności ekologicznej - Dr Krzysztof Jończyk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, Puławy pobierz>>
 • Bezpieczne i zdrowe społeczeństwo celem innowacji Instytutu EMAG (systemy informacyjne, bezpieczeństwa pracy i profilaktyki zdrowotnej) - Adam Piasecki, Kierownik Zakładu Naukowo-Badawczego, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice pobierz>>
 • Możliwości poprawy wartości odżywczych i dietetycznych pieczywa tradycyjnego i bezglutenowego - Prof. Halina Gambuś, dr inż. Dorota Litwinek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie pobierz>>
 • Zanieczyszczenia powietrza jako czynnik kształtujący zdrowie człowieka - Dr hab. inż. Artur Badyda, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska pobierz>>

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

 • Innowacyjne narzędzie wspomagania decyzji w nawadnianiu upraw - system ENORASIS - Dr. Rafal Wawer, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, Puławy pobierz>>
 • Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych - Dr Krzysztof Jończyk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, Puławy pobierz>>
 • Zrównoważone podejście do gospodarki fosforem, azotem i węglem w rolnictwie i ochronie środowiska - Dr inż. Wojciech Lasek, Chemtech-ProSynTech, Inżynieria i Technologia Chemiczna, Jeleśnia pobierz>>
 • Wiarygodna ocena zanieczyszczeń środowiska w akredytowanym laboratorium zgodnie z systemem QSHE (Quality, Safety, Health, Environment) - Agata Błaszczyk-Pasteczka, WESSLING Polska Sp. z o.o., Kraków pobierz>>